Giới thiệu

Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1990. Italia hỗ trợ Việt Nam vượt qua những thách thức mới của một nước có thu nhập trung bình thấp, thông qua chương trình hợp tác bao gồm 11 sáng kiến đang được thực hiện và 5 sáng kiến chuẩn bị được triển khai, với tổng giá trị lên tới hơn 110 triệu euro.

Đọc thêm

Cơ hội

Thời hạn