Khắc phục các vấn đề về di cư để ngăn chặn nạn buôn người và bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, tại các khu kinh tế và hành lang kinh tế tại Campuchia

Concluded
Vị trí địa lý Campuchia: Svay Rieng
Lĩnh vực Nhân quyền
Nguồn tài trợ

€ 600.000 (viện trợ của Italy)

Dự kiến hoàn thành 2017

Mục tiêu dự án

Ngăn chặn nạn buôn người, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, tại các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương dọc biên giới các quốc gia mục tiêu; tăng cường bảo vệ người di cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là những nạn nhân của nạn buôn người.

Các hoạt động chính:

  • trao quyền cho các cộng đồng để tăng cường các hành động can thiệp phòng chống;
  • nâng cao nhận thức cho những người di cư dễ bị tổn thương;
  • hỗ trợ cho những người di cư dễ bị tổn thương cần giúp đỡ, đặc biệt là trẻ em;
  • tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại song phương giữa các quốc gia mục tiêu.
  • nâng cao năng lực cho các cơ quan chức năng để bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em.

 

Cơ quan chủ quản

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM)

Các đối tác khác

Mức độ thực hiện