Dự án Lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận

On going
Khu vực địa lý Việt Nam: Bình Thuận
Lĩnh vực Nước và Điều kiện Vệ sinh
Kinh phí

Tổng: 17.760.000 euro

15.000.000 euro vốn vay ODA của Italia +

60.000 euro viện trợ không hoàn lại của Italia +

2.700.000 vốn đối ứng của Việt Nam

Thời hạn hoàn thành 2019

Mục tiêu dự án

Cải thiện tình trạng hạn hán, đặc biệt là vào mùa khô, tại huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình của tỉnh Bình Thuận và phòng chống tình trạng sa mạc hóa của tỉnh.

Các hoạt động chính:

  • Cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch để đáp ứng nhu cầu của 135.000 người dân ở huyện Hàm Thuận Bắc, bao gồm nhà máy xử lí nước (10.000 m3/ngày) và mạng lưới ống dẫn dài khoảng 200 km;
  • Xây dựng hồ chứa nước (hồ chứa nước Cà Tót) tại huyện Bắc Bình với sức chứa 14,8 triệu m3 và một kênh thủy lợi chính dài khoảng 7,8 km để phục vụ tưới tiêu cho 1,500 ha đất thu hoạch của những người dân tộc thiểu số.

Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý Dự án Lĩnh vực Nước tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận

Các đối tác khác

Mức độ thực thiện