Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia

Văn phòng Hà Nội - Phụ trách Việt Nam | Lào | Campuchia

Tầng 3, Casa Italia, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: +84  (0)24 37184661/2

Fax: +84 (0)24 39341662

Bản đồ