Lễ Mở Thầu “Cung cấp thiết bị vật tư, thi công lắp đặt, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ thuộc Dự án thoát nước Núi Thành”

Vào ngày 11/10/2018 vừa qua, Lễ Mở Thầu “Cung cấp thiết bị vật tư, thi công lắp đặt, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ thuộc Dự án thoát nước Núi Thành” đã được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về phiên làm việc: