Khởi động dự án “Cải thiện hệ thống Thống kê quốc gia của Việt Nam” do ISTAT và GSO phối hợp thực hiện

Cơ quan Thống kê Italia (ISTAT) và Tổng cục Thống kê (TCTK) Việt Nam  vừa khởi động một dự án hỗ trợ kỹ thuật mới mang tên “Cải thiện hệ thống Thống kê quốc gia của Việt Nam”. Đoàn chuyên gia ISTAT đang có chuyến sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê Việt Nam, kéo dài từ ngày 4/6 đến ngày 8/6/2018. Mục đích của chuyến công tác này nhằm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng hợp phần của Dự án và ký thỏa thuận thực hiện Dự án.

(Nguồn: trang web của TCTK)

Đoàn chuyên gia cơ quan Thống kê Italia bao gồm: Bà Roberta Fontana, Quản lý Dự án; Bà Granziella Sanna, cán bộ hành chính Dự án; Bà Marina Gandolfo, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, đầu mối hợp phần “Xây dựng năng lực thể chế”; Ông Fabio Crescenzi, Vụ trưởng Vụ môi trường, lãnh thổ và đăng ký hành chính, đầu mối hợp phần “Thống kê năng lượng”; Bà Angela Ferruza, Vụ “phát triển thống kê và các chỉ tiêu đo lường thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan và các yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu”, đầu mối hợp phần “Thống kê môi trường và biến đổi khí hậu”; Bà Cristiana Conti, Vụ “Truyền thông nội bộ và bản tin”, đầu mối hợp phần “Phổ biến thông tin thống kê”; Ông Carlo Caccari, phụ trách về “tăng cường hợp tác, trao đổi với các đối tác, quản lý chuyên gia, tài trợ và quan hệ với các tổ chức tài chính”, đầu mối hợp phần “Công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê”.

Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên của một số Vụ nghiệp vụ của TCTK: Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế; Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; Vụ Thống kê Công nghiệp; Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường cùng tham dự. Buỗi lễ đón tiếp đoàn chuyên gia ISTAT vô cùng trân trọng và thân mật đã được diễn ra vào ngày 4/6 vừa qua. 

(Nguồn: trang web của TCTK)

Sáng kiến này được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia, với mục tiêu nâng cao năng lực của Tổng cục Thống kê trong việc đánh giá, phân tích và phổ biến các cuộc điều tra thống kê kinh tế – xã hội, đây cũng chính là các thông tin cơ bản cần thiết để quản lý quá trình phát triển kinh tế – xã hội và nhân khẩu học của Việt Nam. Cụ thể hơn, dự án sẽ giúp tăng cường năng lực thể chế và kỹ thuật của Tổng cục Thống kê trong việc thực hiện các cuộc khảo sát về tình trạng dân số. Dự án ​​này cũng sẽ góp phần cải thiện tính khả dụng và chất lượng dữ liệu liên quan đến lĩnh vực năng lượng và môi trường, từ đó giúp ích cho việc ra quyết định chính trị có đầy đủ thông tin hơn trong các lĩnh vực này. Trong khuôn khổ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, ISTAT sẽ hỗ trợ TCTK trong việc thiết lập hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia, dựa theo khung Công ước của LHQ về Biến đổi khí hậu (UNFCCC). Các hội thảo về đăng ký kinh doanh và sử dụng dữ liệu quản trị trong việc sản xuất các dữ liệu thống kê chính thức sẽ cho phép cập nhật, bảo trì và sử dụng cơ sở dữ liệu để lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các động lực kinh tế phức tạp mà Việt Nam đang trải qua.

(Nguồn: trang web của TCTK)

Dự án có thời gian thực hiện dự kiến là 36 tháng và sẽ bao gồm một số chuyến công tác ngắn ngày giữa Italia và Việt Nam, nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực và thực hiện hội thảo. Dự án cũng sẽ tài trợ cho việc mua thiết bị để cập nhật hệ thống công nghệ thông tin của GSO.