Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

AICS Hà Nội là văn phòng trung tâm của khu vực, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động hợp tác phát triển tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Hiện nay, các dự án của AICS ở khu vực này chủ yếu tập trung tại Việt Nam.

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với dân số khoảng 93 triệu người, một phần ba trong số đó là dân số trẻ, và nằm trong nhóm những quốc gia có chỉ số tăng trưởng kinh tế- xã hội tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Từ năm 1986, với cuộc cải cách “Đổi Mới”, Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trên con đường phát triển của mình, sau hơn hai thập kỷ đã đưa 40 triệu người dân thoát khỏi đói nghèo, vươn lên thành Nước có thu nhập trung bình (MIC) vào năm 2010, và hoàn thành hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015. Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng, mặc dù kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn khủng hoảng.

Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức quan trọng để có thể tăng trưởng ổn định, bình đẳng và bền vững, cũng như tránh rơi vào “Bẫy thu nhập trung bình”. Hiện tại vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn, đặc biệt là giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa các tỉnh, các dân tộc và các nhóm dân số khác nhau, với một phần lớn dân số rất dễ bị rơi vào cảnh tái nghèo. Những khoản đầu tư đáng kể trong những thập kỷ gần đây đã tạo ra những bước tiến lớn, nhưng cơ sở hạ tầng cần phải được nâng cấp hơn nữa, cụ thể là về năng lượng, giao thông, nước, vệ sinh môi trường và viễn thông. Tạo ra việc làm và đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, cùng với những công nghệ mới, cũng đòi hỏi sự tăng trưởng bền vững. Hơn thế nữa, tác động của sự tăng trưởng này đối với môi trường không thể bị coi nhẹ. Tình trạng đáng báo động về môi trường liên quan tới việc sử dụng nguồn tài nguyên một cách không bền vững và biến đổi khí hậu đặt ra nhiều vấn đề cấp bách.  

Vì Việt Nam, một nước có thu nhập trung bình, bắt đầu thu hút ngày càng nhiều đầu tư vào khu vực tư nhân (Vốn đầu tư Trực tiếp Nước ngoài – FDI) hơn là Quỹ Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA), một số tổ chức phát triển quốc tế đã thay đổi chiến lược của mình tại đây.  Chính phủ Italia cũng nhận thấy nhu cầu tăng lên ở giai đoạn phát triển này đòi hỏi phải chú ý tới những lĩnh vực then chốt để tạo thuận lợi cho sự phát triển bền vững và cân bằng của đất nước. Trải qua hơn 25 năm hợp tác, Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia cùng với các đối tác Việt Nam đã cùng nhau nâng cao hiểu biết về những nhu cầu và thách thức, cũng như tích lũy bề dày kinh nghiệm trong việc giải quyết chúng.

AICS Hà Nội đang thích ứng với những nhu cầu cần thiết của Việt Nam về tái thiết kinh tế và nâng cao vai trò của khối tư nhân, cụ thể là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); về Nguồn nhân lực (đào tạo nghề), đảm bảo an toàn lao động, và có thể cung cấp lực lượng lao động có năng lực; và về sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, như nước và tài nguyên thiên nhiên nói chung, trong nỗ lực giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên. Dựa trên những thành công và bài học đã có và những dự án đang thực hiện trong các lĩnh vực Nước, Vệ sinh môi trường và Y tế, chúng tôi muốn gia tăng sự hỗ trợ trong lĩnh vực Môi trường, phát triển những biện pháp can thiệp ở các lĩnh vực Năng lượng bền vững và Quản lý nguồn nước với cách tiếp cận toàn diện và đa chiều, nhằm cải thiện hiệu quả những vấn đề phức tạp mà Việt Nam đang phải đối mặt, đồng thời tận dụng chuyên môn của Italia trong một giai đoạn hợp tác mới. Cũng như việc sản xuất ra nguồn năng lượng sạch và hiệu quả hơn, việc phân phối và tiêu thụ cũng rất quan trọng, không chỉ đối với môi trường mà còn với phát triển kinh tế bền vững. Quản lý nguồn nước tốt, cụ thể là ở hai lưu vực sông chính là Sông Hồng – Thái Bình và sông Mê Kông, sẽ là điểm mấu chốt để tạo ra những điều kiện thuận lợi cho người dân ở những khu vực này có cuộc sống ổn định,đồng thời ngăn chặn các thảm họa thiên nhiên và các nguy cơ về sức khỏe, cũng như bảo đảm an ninh lương thực.

Bảo vệ Môi trường và Nước và Điều kiện Vệ sinh

Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất do khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Bởi vậy, Chính phủ Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế đã xác định bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu tại đây. Theo đó, Chính phủ Italia đã quyết định tập trung vào chương trình Chuyển đổi Nợ cho Phát triển (khoảng 7,7 triệu euro) thành một loạt các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh chương trình Chuyển đổi Nợ, Italia đã tài trợ cho một số sáng kiến liên quan đến môi trường. Nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của lũ lụt xảy ra thường xuyên dọc bờ biển Trung và Nam Trung Bộ Việt Nam, phía Italy đã và đang hỗ trợ cho hai dự án giúp cải thiện hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt quốc gia, trong đó, một dự án trị giá 2,5 triệu euro đã kết thúc vào năm 2011, và giai đoạn hai của dự án trị giá 4 triệu euro đang được tiến hành. Italia cũng đã tài trợ cho một dự án trị giá 1 triệu euro, với Cơ quan thực thi là trường Đại học Bách khoa Milan, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống đa hồ chứa ở lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Để tiếp nối thành công của các dự án cảnh báo lũ và quản lý lưu vực sông một cách bền vững, một dự án mới sẽ kết hợp các phương pháp và đóng góp công nghệ của hai cách tiếp cận hiện đang được xây dựng.

Bảo vệ môi trường luôn phải gắn liền với vấn đề tài nguyên nước và vệ sinh môi trường. Vì lý do này, Chương trình Hỗ trợ cán cân thanh khoản, trị giá 2,4 triệu euro, sẽ được dùng để cung cấp cho Việt Nam các thiết bị cần thiết để sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các sáng kiến khác cũng đã được thực hiện ở miền Trung và miền Nam Việt Nam để chống lại sự xuống cấp về môi trường do quá trình đô thị hoá nhanh chóng, cũng như để cung cấp đủ nước uống và tưới tiêu.

Một lĩnh vực ngày càng được quan tâm là Năng lượng bền vững. Theo các hiệp định đa phương gần đây, như COP 21 ở Paris, kỳ họp lần thứ 21 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Thay đổi Khí hậu (UNFCCC), Cơ quan Hợp tác Phát triển của Italia nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận tích hợp sự tham gia của các bên liên quan khác nhau và công nhận vai trò của năng lượng trong phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Italia có một bề dày kinh nghiệm và có khả năng trong lĩnh vực tổ chức, khu vực tư nhân, xã hội dân sự, nghiên cứu và hàn lâm để hỗ trợ cho Việt Nam, nơi có dân số lớn, nhu cầu cao về hàng hóa và dịch vụ, tốc độ đô thị hóa nhanh, và có ngành công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng nhanh chóng. Điều này tạo áp lực ngày càng lớn đối với nguồn cung năng lượng, với mức tiêu thụ được dự tính là sẽ tăng 10,5% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020. Hơn nữa, những hoạch định quốc gia và cam kết quốc tế về phát triển Nguồn Năng lượng Tái tạo khẳng định chiến lược phù hợp của lĩnh vực mà AICS Hà Nội đang thực hiện những sáng kiến mới. Cụ thể, AICS Hà Nội hiện đang phát triển đề xuất dự án lồng ghép Nguồn Năng lượng Tái tạo với mạng lưới điện quốc gia, hỗ trợ phát triển khung quy tắc và giới thiệu công nghệ mạng lưới thông minh. Chúng tôi cũng tham gia vào việc thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là "xương sống" của khối tư nhân của Việt Nam và có thể trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững. Vì lí do này, Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia đã chọn hướng tập trung vào cải thiện khả năng cạnh tranh và hiệu quả của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này trên con đường tiến tới nền kinh tế thị trường rộng lớn hơn. Một dự án mới sẽ tạo ra hạn mức tín dụng nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với nguồn tài chính dễ dàng hơn, từ đó cải thiện công nghệ và chuyên môn ở cả cấp độ doanh nghiệp và cấp độ lĩnh vực. Trong bối cảnh vốn ODA giảm xuống, việc tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một chiến lược đảm bảo sự thành công của chương trình phát triển, cũng nhờ một phần vào sự góp mặt của khối tư nhân Italia. Bằng việc lựa chọn các ngành nghề cụ thể, ví dụ như da giày, dệt may và đồ gỗ, Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tận dụng kinh nghiệm của khối tư nhân Italia giúp đỡ cho sự phát triển của Việt Nam.

Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững hơn của khối tư nhân, ngăn ngừa tăng trưởng nóng và bảo đảm sản xuất đạt tiêu chuẩn. Nhờ vào đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có thể cạnh tranh một cách ổn định trên thị trường thế giới. Tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất ra cần phải phù hợp với tiêu chuẩn của các nước khác và chi phí sản xuất cần hạ xuống mức thấp hơn.

Đào tạo nghề

Nâng cao lĩnh vực đào tạo nghề là một phần quan trọng trong công việc của Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tại Việt Nam. Chương trình “Hỗ trợ tạo việc làm và hòa nhập xã hội tại các trường dạy nghề Việt Nam” cung cấp trang thiết bị, nâng cao năng lực của cán bộ-giáo viên, cập nhật giáo trình dạy học, và lập công tác hướng nghiệp tại ba trường. Mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng của lực lượng lao động nhằm làm tăng tính cạnh tranh của chất lượng việc làm của các học viên. Chương trình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ - dù không tập trung cụ thể vào đào tạo nghề - cũng bao gồm yếu tố về đào tạo.

Trong nỗ lực đa dạng hóa cơ hội đào tạo nghề, một chương trình khác cũng đang được lên kế hoạch tiếp sau dự án trùng tu khảo cổ trước đó được thực hiện với sự phối hợp của UNESCO tại Thánh địa Mỹ Sơn. Theo dự án “Trung tâm đào tạo nghề trùng tu di tích và bảo tồn văn hóa”, các học viên sẽ được tập huấn về kĩ thuật trùng tu, từ những kĩ thuật truyền thống nhất cho đến những kĩ thuật hiện đại nhất, bao gồm lập trình công nghệ thông tin.

Các hình thức đào tạo khác cũng được cung cấp thông qua các dự án khác. Ví dụ, chương trình phòng chống nạn buôn bán người giữa các nước Việt Nam, Campuchia và Lào, được thực hiện với sự phối hợp của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), nỗ lực cải thiện điều kiện kinh tế khó khăn của những người di cư và gia đình của họ từ trong các cộng đồng thông qua việc đào tạo kỹ năng và việc làm.

Y tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước thể hiện một số vấn đề xã hội, bao gồm y tế. Mặc dù hệ thống y tế quốc gia đã từng bước được cải thiện, một số mảng vẫn cần cải thiện như cơ sở hạ tầng, nhân lực, nguồn cung cấp trang thiết bị y tế và quản lý nguồn lực và tài sản nói chung. Cách xa thủ đô Hà Nội và cả trung tâm kinh tế-tài chính là TP Hồ Chí Minh, miền Trung Việt Nam gặp phải khó khăn đó là sự thiếu sự cải tiến hệ thống. Từ năm 2007, Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia đã làm việc với trường Đại học Y dược Huế trong một dự án thuộc lĩnh vực dịch tễ và ứng phó với nguy cơ đại dịch, và được chia làm ba giai đoạn. Dự án được đặt tên theo vị bác sĩ người Italia, là người đầu tiên phát hiện ra vi rút SARS tại Việt Nam vào năm 2003, bác sĩ Carlo Urbani. Sự ra đi của bác sĩ Urbani, ông đã phải cách ly và nỗ lực chiến đấu lại bệnh tật, là ý tưởng đằng sau dự án đã lập ra trung tâm hiện đại nhất về dịch tễ học tại trường Đại học Huế. Một số bác sĩ và nhà sinh học đã và đang tiếp tục được đào tạo, và một khóa học Thạc sĩ đã được mở ra với sự hợp tác của trường Đại học Sassari, với mục đích nâng cao chuyên môn về phương pháp phòng ngừa và ứng phó với rủi ro lớn nhất ở cả tầm địa phương và quốc tế. Tuy vậy, vì lĩnh vực y tế cần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng một cách toàn diện, Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia đã khởi động một chương trình y tế mới (13 triệu euro vốn vay ưu đãi) để có thể bao quát lĩnh vực y tế ở bình diện rộng hơn.

Di cư và Quyền Con người

Từ những năm 1990, một trong những ưu tiên hàng đầu của những nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng, trong đó có Việt Nam, là cải thiện kết nối và giảm thiểu chi phí thương mại nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và tính cạnh tranh của tiểu vùng. Một số lượng đông đảo các Đặc Khu Kinh tế đã được thiết lập cùng với hành lang kinh tế và nằm trong khu vực biên giới chiến lược quan trọng, đặc biệt là ở khu vực giữa Việt Nam, Campuchia và Lào, với mục đích là thu hút vốn đầu tư vào trong nước. Sự phát triển về số lượng của các đặc khu kinh tế đã kéo theo nạn buôn bán người gia tăng – đặc biệt là đối với trẻ em dễ bị tổn thương sinh sống ở khu vực biên giới – do nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất, trong dòng lao động di cư trong nước và qua biên giới có số lượng lớn những người di cư dễ bị tổn thương. Thứ hai, ngành công nghiệp giải trí là một trong những ngành tạo ra nhiều lợi nhuận nhất trong các đặc khu kinh tế và nhu cầu về lao động tình dục ở đây ngày một cao. Thứ ba, việc tư nhân hóa đất đai trong các đặc khu kinh tế đã làm tăng sức ép lên những hộ gia đình làm nghề nông khó khăn, khiến họ phải bỏ đất đai và tìm việc làm ở nơi khác.

Năm 2014, Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia đã khởi động một chương trình khu vực, được thực hiện bởi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), nhằm ngăn chặn nạn buôn bán những người di cư dễ bị tổn thương, cụ thể là những người dân tộc thiểu số, trong các đặc khu kinh tế và hành lang kinh tế của Việt Nam, Campuchia và Lào, và nhằm nâng cao sự bảo vệ đối với những người di cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là những nạn nhân của nạn buôn bán người.