Lễ Mở Thầu Xây dựng 7 Trạm Y tế xã thuộc Dự án Nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Quảng Trị

Vào ngày 24/9/2018 vừa qua, Lễ Mở Thầu Xây dựng 7 Trạm Y tế xã, thuộc Dự án Nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Quảng Trị, đã được tổ chức tại trụ sở của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Dưới đây là một số hình ảnh về phiên làm việc:

(Bên trái ảnh: Ông Martino Melli – Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tại Hà Nội cùng ông Nicolo’ Cora’ – Cán bộ Dự án; Bên phải ảnh: Ông Mai Năm – Giám đốc Ban quản lý dự án cùng các cán bộ của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị)